Footer

Adresa : Karlovačkog Mira 46,
21205 Sremski Karlovci
PIB: 105239424
Matični broj: 20346663
tel: +381 (0)21 882880
mob: +381 (0)62 461046
e-mail: info@vinarijakis.com
web: www.vinarijakis.com
Društvene mreže:
Vinarija Kiš na Facebook
Vinarija Kiš na Twitter
Vinarija Kiš na Instagramu